storyboard

Storyboarding en een Script-writing: ook belangrijk in eLearning-design

6 minuten leestijd

Stel je voor: je zit in een studio op een hoge stoel. Lights, camera’s, ACTION!

Door een enorme vuurbal springt jouw favoriete filmster naar voren om kind te redden van een aanstormende vrachtwagen. En jij hebt dit alles neergezet!
Dit begint allemaal met een goed doordacht script en storyboard. Voor eLearning is dit ook het geval, jij bent de regisseur van de cursus. Achter elke effectieve eLearning-cursus schuilt een goed doordacht storyboard en script. Deze twee elementen vormen de ruggengraat van een succesvolle cursus en zijn van cruciaal belang voor het overbrengen van informatie op een duidelijke, boeiende en effectieve manier. In deze blog zullen we het belang van het maken van een storyboard en een script bij het ontwikkelen van een eLearning-cursus bespreken en hoe ze samenwerken om een goede leerervaring te creëren.

Het belang van een storyboard

Een storyboard is een visuele representatie van de geplande inhoud van de eLearning-cursus. Het lijkt op een stripverhaal, waarin elke scène wordt geïllustreerd met afbeeldingen en korte beschrijvingen van wat er in die scène gebeurt. Zie het storyboard als een blauwdruk voor de cursus dat een overzicht biedt van de cursus opbouw. Hierom is het maken van een storyboard belangrijk:

 1. Structuur en Flow: Een storyboard helpt bij het bepalen van de structuur en de volgorde van de cursus. Het zorgt ervoor dat de inhoud logisch is gerangschikt en helpt bij het creëren van een soepele leerervaring. Het helpt ook bij het identificeren van eventuele gebreken in de cursusinhoud.
 2. Visualisatie: Het gebruik van visuele elementen in een storyboard maakt het gemakkelijker om de look en feel van de cursus te visualiseren. Het stelt de ontwikkelaars in staat om grafische elementen, zoals afbeeldingen, video's en interactieve elementen, te plannen en te integreren.
 3. Samenwerking: Een storyboard is een uitstekend communicatiemiddel tussen verschillende teamleden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de cursus, zoals instructeurs, ontwerpers en ontwikkelaars. Het zorgt ervoor dat iedereen dezelfde visie deelt en bevordert een efficiënte samenwerking.
 4. Focus op Leerdoelen: Door het maken van een storyboard worden de leerdoelen van de cursus duidelijk gedefinieerd. Dit helpt bij het creëren van inhoud die gericht is op het bereiken van die doelen, waardoor de cursus effectiever wordt.
 5. Tijd- en Kostenbesparing: Het investeren in een goed storyboard aan het begin van het ontwikkelingsproces kan tijd en kosten besparen op de lange termijn. Het voorkomt dat ontwikkelaars later in het proces grote wijzigingen moeten aanbrengen, wat duur en tijdrovend kan zijn.

Het belang van een script

Een script is de geschreven tekst die wordt gebruikt in de eLearning-cursus. Dit omvat de gesproken tekst voor voice-overs, dialogen in scenario's en alle tekst die wordt weergegeven op het scherm. Het script is even belangrijk als het storyboard om de volgende redenen:

 1. Duidelijke Communicatie: Een script zorgt voor duidelijke en consistente communicatie. Het helpt ervoor te zorgen dat de boodschap die de cursus wil overbrengen, nauwkeurig wordt geformuleerd en overgebracht aan de studenten.
 2. Leerdoelen Uitvoeren: Het script is de manier waarop leerdoelen worden gecommuniceerd aan de cursisten. Het zorgt ervoor dat de leerinhoud gericht is op het bereiken van deze doelen en dat de cursus effectief is.
 3. Spreken en Timing: In eLearning-cursussen met gesproken tekst is het script essentieel voor de timing en de toon van de stemacteurs. Een goed geschreven script helpt bij het creëren van een boeiende en meeslepende leerervaring.
 4. Consistentie: Het script zorgt ervoor dat de terminologie, stijl en toon van de cursus consistent blijven. Dit voorkomt om verwarring bij de studenten.
 5. Toegankelijkheid: Het script kan worden gebruikt om ondertiteling of transcripties te genereren, wat de toegankelijkheid van de cursus vergroot voor mensen met gehoorproblemen of voor degenen die de cursus in een stille omgeving willen volgen.

1+1 = 3 - Een storyboard en script versterken elkaar

Het storyboard en het script zijn nauw met elkaar verbonden en vullen elkaar aan zodat jij een effectieve eLearning-cursus neer kan zetten. Ze versterken elkaar op de volgende manieren:

 1. Content Mapping: Het storyboard helpt bij het in kaart brengen van de algemene structuur van de cursus, terwijl het script specifieke inhoud levert voor elke scène. Het storyboard vertelt "wat" er in elke sectie gebeurt, terwijl het script vertelt "hoe" het wordt gecommuniceerd.
 2. Interactiviteit: Het storyboard kan aangeven waar interactieve elementen zoals quizzen, simulaties of oefeningen moeten worden toegevoegd. Het script kan dan de instructies voor deze interacties bevatten.
 3. Visuele en Auditieve Elementen: Het storyboard bevat visuele elementen, terwijl het script verantwoordelijk is voor de auditieve elementen, zoals gesproken tekst.
 4. Feedback en Evaluatie: Het storyboard kan aangeven waar feedbackmechanismen moeten worden geïntegreerd. Het script bevat de juiste feedbackberichten die worden aan de studenten zullen worden getoond.
 5. Storytelling: Als de cursus een verhalend element bevat, helpt het storyboard bij het plannen van de verhaallijn, terwijl het script de dialoog en het narratieve aspect bevat.

1+1 = 3 - Een storyboard en script versterken elkaar

Het storyboard en het script zijn nauw met elkaar verbonden en vullen elkaar aan zodat jij een effectieve eLearning-cursus neer kan zetten. Ze versterken elkaar op de volgende manieren:

 1. Content Mapping: Het storyboard helpt bij het in kaart brengen van de algemene structuur van de cursus, terwijl het script specifieke inhoud levert voor elke scène. Het storyboard vertelt "wat" er in elke sectie gebeurt, terwijl het script vertelt "hoe" het wordt gecommuniceerd.
 2. Interactiviteit: Het storyboard kan aangeven waar interactieve elementen zoals quizzen, simulaties of oefeningen moeten worden toegevoegd. Het script kan dan de instructies voor deze interacties bevatten.
 3. Visuele en Auditieve Elementen: Het storyboard bevat visuele elementen, terwijl het script verantwoordelijk is voor de auditieve elementen, zoals gesproken tekst.
 4. Feedback en Evaluatie: Het storyboard kan aangeven waar feedbackmechanismen moeten worden geïntegreerd. Het script bevat de juiste feedbackberichten die worden aan de studenten zullen worden getoond.
 5. Storytelling: Als de cursus een verhalend element bevat, helpt het storyboard bij het plannen van de verhaallijn, terwijl het script de dialoog en het narratieve aspect bevat.

Tips & Tricks voor het maken van een storyboard en een script

Nu we begrijpen hoe belangrijk het storyboard en het script zijn bij het maken van een eLearning-cursus, laten we enkele best practices bekijken voor het maken van deze elementen:

Begin met Leerdoelen: Definieer duidelijke leerdoelen voordat je aan het storyboard of het script begint. Dit helpt bij het richten van de inhoud op de gewenste resultaten.

Brainstorming en Conceptontwikkeling: Werk samen met experts en instructeurs om ideeën te genereren en concepten te ontwikkelen voordat je begint met het maken van het storyboard.

Iteratief Proces: Het maken van een storyboard en een script is meestal een iteratief proces. Verwacht dat er meerdere revisies nodig zijn om de inhoud te verfijnen en te verbeteren.

Combineer media: Overweeg het gebruik van verschillende media elementen, zoals tekst, afbeeldingen, video's en audio, om de cursus aantrekkelijk en effectief te maken.

Feedback: Vraag op tijd om feedback van stakeholders om te controleren of het storyboard en het script effectief zijn in het overbrengen van informatie en het bereiken van leerdoelen. Probeer ook de eindgebruiker de betrekken in dit proces.

Tot slot

Het maken van een storyboard en een script bij het ontwikkelen van een eLearning cursus is dus belangrijk, om een succes van jouw cursus te maken. Het storyboard dient als een visuele blauwdruk en helpt bij het plannen van de structuur en de visuele elementen van de cursus. Het script zorgt voor duidelijke communicatie en helpt bij het uitvoeren van de leerdoelen. Samen vormen ze een krachtige combinatie die ervoor zorgt dat jouw eLearning -cursus een sterke inhoud heeft, en jij een helder kompas dat richting geeft tijdens de productie van de cursus.

Tot slot

Het maken van een storyboard en een script bij het ontwikkelen van een eLearning cursus is dus belangrijk, om een succes van jouw cursus te maken. Het storyboard dient als een visuele blauwdruk en helpt bij het plannen van de structuur en de visuele elementen van de cursus. Het script zorgt voor duidelijke communicatie en helpt bij het uitvoeren van de leerdoelen. Samen vormen ze een krachtige combinatie die ervoor zorgt dat jouw eLearning -cursus een sterke inhoud heeft, en jij een helder kompas dat richting geeft tijdens de productie van de cursus.

Wil je ook starten met eLearning of online leren verder uitbouwen?

Ben je geïnspireerd door onze blogs en wil je meer weten of eLearning? Ben je net gestart met eLearning of al even bezig en wil je je business naar een hoger plan tillen? Wij kijken graag met je naar de ambities, helpen je bij het maken van de beste keuzes en het verder uitbouwen van jouw business.